ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานขั…

29-06-2561 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

                               ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)                    ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) เมื่อวันที่...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัด…

22-06-2561 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) 1. นายสุชาติ  สังขาชาติ 2. นายสมพร  เกษสุริยวงค์ [ดาวน์โหลดประกาศสถาบันการอาชีวศึกาาภาคใต้ 3]

Read more

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน…

09-01-2561 Hits:1312 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดประกาศ      

Read more