สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

สำนักยุทธศาสตร์และความร่วมมือ

สำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

วิทยาลัยเทคนิคสตูล