ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานขั…

29-06-2561 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

                               ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)                    ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) เมื่อวันที่...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัด…

22-06-2561 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) 1. นายสุชาติ  สังขาชาติ 2. นายสมพร  เกษสุริยวงค์ [ดาวน์โหลดประกาศสถาบันการอาชีวศึกาาภาคใต้ 3]

Read more

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน…

09-01-2561 Hits:1312 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดประกาศ      

Read more

                               ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

                   ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นั้น

                   บัดนี้  การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานชับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ดังนี้

                                      นายสุชาติ    สังขาชาติ

                   ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2561

[ดาวน์โหลดประกาศ]