:: ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ::
 
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ใบชำระเงิน ใบสมัคร
007 นาย นาธาน โต๊ะกาพอ เทคโนโลยีไฟฟ้า (เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา) Download Download
009 นาย อาดือนัน อาแด เทคโนโลยีไฟฟ้า (เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา) Download Download