:: ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ::
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ใบชำระเงิน ใบสมัคร
001 นาย ซูเฟียง กูจิ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download
002 นางสาว มัสนา หะยีซอ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download
003 นางสาว ซาณีญะฮ์  แวดือราแม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download
004 นางสาว สมายล์ สะแลแม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download
005 นางสาว สามีล๊ะ เจ๊ะบือราเฮ็ม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download
006 นางสาว เดียร์ณา ดือราแม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download
007 นางสาว ตัสนา ล่ากูด เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download
008 นางสาว นูรอลิซซ่า อามิง เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download
009 นางสาว คอรีเยาะ เจ๊ะดาโอะ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Download Download