:: ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ::
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ใบชำระเงิน ใบสมัคร
009 นาย อาดือนัน อาแด เทคโนโลยีไฟฟ้า (เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา) Download Download
0010 นาย นัสรีย์ มะหลี เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0011 นาย นัสรีย์ มะหลี เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0012 นาย อิบราเฮ็ม เจ๊ะโซะ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0013 นาย สุกรี หนิจิ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0014 นาย อัฟนาน สแลแม เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0015 นาย ซูฮัยมี เจ๊ะแต เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0016 นาย นัซรีย์ อาบูวะ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0017 นาย ฟัรฮาน หะยีสาอุ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0018 นาย แวรุสลัน หะยีแวอุเซ็ง เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0019 นาย ฟัรฮาน หะยีสาอุ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0020 นาย เพาซัน ดอเล๊าะ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0021 นาย อับดุเราะห์มาน โตะเฉ่ง เทคโนโลยีไฟฟ้า Download Download
0022 นาย มูฮัมหมัดอัซรา บูงอสายู เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0023 นาย สะวาวี เจ๊ะสนิ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0024 นาย บัสรี วาอายีตา เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0025 นาย มูฮัมหมัดอัซรา บูงอสายู เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0026 นาย ซอฟียูดิน ยูโชะ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download
0027 นาย เภาสันต์ มามะ เทคโนโลยียานยนต์ Download Download