คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนอ่านต่อ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ปอ่านต่อ

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนอ่านต่อ