รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  2. คำร้องขอสมัคร
  3. ใบสมัคร