ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

[ดาวน์โหลดประกาศ]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.