ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 4 ชั้น    (ดาวน์โหลดเอกสาร)