ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มชะระเงินผ่านธนาคาร (Pay-in Slip)

ปีการศึกษา 2561

01 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

03 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

04 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

05 วิทยาลัยเทคนิคยะลา        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

06 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

07 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

09 วิทยาลัยเทคนิคสตูล        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]