แบบฟอร์มชะระเงินผ่านธนาคาร (Pay-in Slip)

ปีการศึกษา 2561

01 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

03 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

04 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

05 วิทยาลัยเทคนิคยะลา        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

06 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

07 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2

09 วิทยาลัยเทคนิคสตูล        ภาคเรียนที่ 1              ภาคเรียนที่ 2