ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำอ่านต่อ