มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

รายละเอียด ศธ 0601-6529

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.