วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ที่ตั้ง เลขที่ 27 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-335913
โทรสาร 073-331853
Website : http//www.technictani.ac.th
E-mail : techinctani@hotmail.com