ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2561-2562

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2561

โครงการอุปกรณ์แสดงค่าสิ่งผิดปกติของคอมเพรสเซอร์โดยแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 


ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2562

โครงการชุดอุปกรณ์ป้องกันการหักงอของสายเคเบิลอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

โครงการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวน – ในขณะดับไฟ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

About Post Author