วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  94170
โทรศัพท์ 073-321072
โทรสาร 073-321071
Website : http://www.pfc.ac.th/
E-mail : pattanifish_college@hotmail.com