วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ที่ตั้ง เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-212300
โทรสาร 074-212303
Website : http://www.htc.ac.th
E-mail : info@htc.ac.th