บุคลากรประจำสถาบัน

นายมณัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

 

…………………………………………
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

 

 

…………………………………………
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

 

…………………………………………..
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

นางพิมพ์พธู แซ่ตั้น
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวัลย์ วรเวทย์ชลิต
พนักงานราชการ

นางสาววริศรา ศรีวิลัย
พนักงานราชการ

นางสาวนภัสศรันย์ โอชาอัมพวัน
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนากร เอี่ยมสำอางค์
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.ญ.ศิริพร ศรีประสม
พนักงานราชการ

นายร่อเฉด เจ๊ะสัน
พนักงานราชการ

นายนุสิทธิ์ เหล็กเพ็ชร
พนักงานราชการ

นางสาวนงค์ลักษณ์ มาชู
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

นายณัฐธัญ กมลเจริญ
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นางกิติมล เกสโร
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายสุชาติ สังขาชาติ
พนักงานขับรถสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นางดวงกมล ศรีรุจี
พนักงานทำความสะอาดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]