สำหรับนักศึกษา

บริการนักศึกษา

 


ระบบลงทะเบียนการขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565


 

ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การกำหนดค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

 


ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คู่มือการชำระเงินผ่าน KrungThaiNEXT สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

 


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565


การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564


 

 

 

ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา