วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ที่ตั้ง เลขที่ 217  ถนนศุลกานุกูล  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ 0-7471-1107, 0-7472-4237
โทรสาร 0-7471-1110
Website : http://www.sttc.ac.th
E-mail : stntc@se-ed.net