วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ที่ตั้ง 10 ถนนวัฒนธรรม ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7333-3011
โทรสาร 0-7333-6183
Website: http://www.ptnicec.ac.th
E-mail: piacec_plan@hotmail.com