วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ที่ตั้ง 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7333-3000
โทรสาร 0-7333-6185
Website : http://www.pnvc.ac.th/
E-mail : achiva_pn@yahoo.com