สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION: SOUTHERN REGION 3

Skip to content

สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

   


กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและดูแลนักศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ และการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517