กองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์กองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

  1. สนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. สนับสนุนทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
  3. สนับสนุนทุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน
  4. สนับสนุนทุนส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
  5. สนับสนุนทุนส่งเสริมการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
  6. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสถาบัน
  7. สนับสนุนทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่าในการรักษาพยาบาลจากการประสบอุบัติเหตุหรือโรคภัย
  8. สนับสนุนทุนอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ต่อนักเรียนนักศึกษา สังคม และส่วนรวมตามความประสงค์ของผู้บริจาค

วิธีการบริจาค

1. บริจาคผ่าน QR Code  สแกนผ่านโทรศัพท์ผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร ได้สิทธิลดหย่อนภาษี

2. บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 902-0-75798-9 ชื่อบัญชี เงินสนับสนุนการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3

3. บริจาคด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

4. กรุณายืนยันข้อมูลผู้บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกช่องทางการบริจาค ตามลิงค์นี้  ยืนยันข้อมูลการบริจาค เพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี

5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074 212 515 , 074 212 517 กด 1 (ติดต่องานการเงิน)  หรือ นายสมชาย นวลใย  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  เบอร์โทรศัพท์  081-9636419

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอบริจาคเงินกองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3