สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION: SOUTHERN REGION 3

Skip to content

   


กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาครูและคณาจารย์
กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517