ร่อเฉด เจ๊ะสัน

กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิจัย นวัตกรอ่านต่อ

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 สถาบันการอาชอ่านต่อ

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาธิตา ทันตเวช อ่านต่อ

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 อ่านต่อ

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายประเสริฐอ่านต่อ