ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายยศพล เวณุโกอ่านต่อ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สอต.3 จัดกิจกรอ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวอ่านต่อ

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงาน ประชุมวิชาการและการประกอ่านต่อ

🗓️ วันที่ 12 เมษายน 2566 || ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมานอ่านต่อ

// 🎉 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอแสดงความยินดี กอ่านต่อ