รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม • ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด] •…

read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง รายช…

read more