ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภอ่านต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะอนุกรอ่านต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมเชิงปฏิบอ่านต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ (สอต.3) ประชุมคณะกรรมกอ่านต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชาอ่านต่อ

วันที่ 15 กันยายน 2564 ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่ปอ่านต่อ