การประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาน ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 2 ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันที่ 13 มกราคม 2566
▫️ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาน ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 2 ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน
▫️ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมบรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ใหม่ (New Vision) ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ” กับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผู้กล่าวรายงาน และนายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ
▫️ ในการนี้ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับ บรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง “การนำนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสู่การปฏิบัติ” ,เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับ บรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง “การนำนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสู่การปฏิบัติ” และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับ บรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง “การนำนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสู่การปฏิบัติ” ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
PR-IVES3 | สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
Tel. 074-212515 , 074-212517
ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ วท.ยะลา

About Post Author