คณะผู้บริหารร่วมหารือข้อราชการเพื่อวางแผนบริหารงานและการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

🗓️ วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน, นายสมชาย นวลใย รองผู้อำนวยการสถาบัน และนายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมหารือข้อราชการเพื่อวางแผนบริหารงานและการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
● งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
ภาพ/ ข่าว : Phichayaphat Nunthip
โทร. 074 212 515 , 074 212 517
# 1 เมษายน 2567
Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author