การประชุม คณะทำงาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

● 𝗜𝗩𝗘𝗦𝟯 𝗡𝗘𝗪𝗦. 28 มิถุนายน 2567 – ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
โดยมี นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพลังงานและพลังงานทดแทน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หัวหน้าศูนย์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
และมี ดร.ปรีดา บุญสิน ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และระบบออนไลน์ Google Meet
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 28 มิถุนายน 2567

About Post Author