ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เอกสาร ศธ 0601-4785

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.