การจัดงาน Thailand Space Week 2019

การจัดงาน Thailand Space Week 2019 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสาร ศธ 0601-4782

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.