ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

  1. หลักสูตร Understanding Data Science : From Theory to Lab ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
  2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ ของมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

รายละเอียด ศธ 0601-5136

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.