ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

  1. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ
  2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรม OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X รุ่นที่ 3 และ 4
  3. มูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โครงการ The Next Big Designer Contest

รายละเอียดเพิ่มเติม ศธ 0601-7528

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.