ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562
  2. กรมประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

รายละเอียด ศธ 0601-7798

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.