ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

รายละเอียด  ศธ 0643-ว499

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.