ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๒๔ มากราคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม)

เอกสารแนบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.