ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เรื่อง รับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

[เอกสารแนบ]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.