การประชุมการจัดทำและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วยนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมการจัดทำและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 โดย ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าภาควิชาเทคนิคพลังงาน คณะครูภาควิชาเทคนิคพลังงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.