ประชุมเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และวางแผนพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีโยธา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

✦ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และวางแผนพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีโยธา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
✦ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต นายอรุณ สุวรรณสุนทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายไชยา ขุนวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)