ชมรมศิษย์เก่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ชมรมศิษย์เก่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

วัตถุประสงค์และหน้าที่ของสมาชิก

ระเบียบและข้อบังคับของชมรมศิษย์เก่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

**ค่าสมัครสมาชิกชมรม 300 บาท


สมัครสมาชิกชมรม