ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนันสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบคำร้องทั่วไป


เอกสารการชำระเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย

01     วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี <—ดาวน์โหลด

02    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี <—ดาวน์โหลด

03    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี <—ดาวน์โหลด

04    วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี <—ดาวน์โหลด

05    วิทยาลัยเทคนิคยะลา <—ดาวน์โหลด

06    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา <—ดาวน์โหลด

07    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ <—ดาวน์โหลด

08    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา <—ดาวน์โหลด

09    วิทยาลัยเทคนิคสตูล <—ดาวน์โหลด

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]