ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนันสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบคำร้องทั่วไป


เอกสารการชำระเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย

01     วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี <—ดาวน์โหลด

02    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี <—ดาวน์โหลด

03    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี <—ดาวน์โหลด

04    วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี <—ดาวน์โหลด

05    วิทยาลัยเทคนิคยะลา <—ดาวน์โหลด

06    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา <—ดาวน์โหลด

07    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ <—ดาวน์โหลด

08    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา <—ดาวน์โหลด

09    วิทยาลัยเทคนิคสตูล <—ดาวน์โหลด