สมัครเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สมัครเรียน Online
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือก (กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์)
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
  3. ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563)
  4. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร Online (**ใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
  5. ตรวจสอบผลการชำระเงินผ่าน ระบบตรวจสอบสถานะการชำระเงิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
  6. ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร ณ วิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชา (วันเวลาตามที่วิทยาลัยกำหนด)
  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3