นายจุลพงษ์ จำนงทอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ (อ่านต่อ