คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนอ่านต่อ

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ากอ่านต่อ

การจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรอ่านต่อ

แจ้งขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดอ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้อ่านต่อ