วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคอ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญอ่านต่อ

งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันกอ่านต่อ

ดร.สมพงค์ จตุทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ไดอ่านต่อ

วันที่19 – 20 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษอ่านต่อ