วันที่ 8 มีนาคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตอ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคอ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่3 มีนาคม 2562 นายประเสริฐ  แก้วอ่านต่อ

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายสัมพอ่านต่อ