โครงการวิชาการสัญจร จังหวัดสงขลา

โครงการวิชาการสัญจร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

ดร.สมพงค์  จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะอาจารย์ และนักศึกษา ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ และวิทยาลัยนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจ รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของสถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสถาบันและรับทราบปัญหาสถานศึกษา ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศรับสมัคร
2. คำร้องขอสมัคร
3. ใบสมัคร