นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานภายในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอควนโดน วิทยาลัยเทคนิคสตูล

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานภายในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอควนโดน วิทยาลัยเทคนิคสตูล ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
• โดยมี นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสตูล และ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน
• ตามยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ โดยใช้บริบทเชิงพื้นที่เป็นฐาน สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายชุมชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
#ขอขอบคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสตูล
PR สอต.3 : 14 มิถุนายน 2565

About Post Author