ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
• โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) และอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่อไป
PR สอต.3
: 23 มิถุนายน 2565
   

About Post Author